Berg

Sarek är ett område fyllt med några av sveriges högsta berg. Det finns bland annat sex toppar som når över 2000 meter över havet och den högsta toppen ligger på 2089 meter över havet (Sarektjåkkå Stortopp). Totalt finns det 82 namngivna toppar med en höjd över 1800 meter i Sarek, även om många av dessa mer kan ses som systertoppar, till bergets huvudtopp, då de inte har kort primärfaktor, alltså hur djup “dalen” är till närmaste topp.

Comments are closed.