Besöka Sarek.

Den som vill besöka Sarek under betryggande förhållanden måste ha stor fjällerfarenhet och vana vid att vistas ute i naturen. Nationalparken är otillgänglig och vildmarksliknande, även om man får räkna med att möta åtskilliga vandrare under semestertid. I Sarek finns det inga turistanläggningar, leder eller stugor. Om det händer en allvarlig olycka är man illa ute. Vädret kan växla snabbt och man får räkna med mycket regn och även sommartid med kyla. Sarek är en av de områden som har den högsta nederbörden i landet.

Vintertid kan Sarek vara ett farligt område med risk för laviner och snöstormar.

Om du inte har stor fjällerfarenhet och vana att vistas i naturen, så bör du söka dig till områden med mindre krav. T.ex. Giebmegáisifjällen (Kebnekaisefjällen), som har likvärdig natur med höga toppar.


Allmänna råd

Sarek är stort och du behöver minst en vecka på sig för att vandra genom området. Räkna in tid för vilodagar och väntedagar. Du kan t.ex. behöva vänta vid ett vattendrag för att vattenmängden ska minska om du tänkt vada

Förhållandena i Sarek kräver att du kan läsa kartan, har rätt utrustning och inte minst rätt attityd till sådana svårigheter som aldrig kan planeras bort: dåligt väder, svämmande vattendrag, trötthet, etc.

Om du inte kan klara dig på den information som finns i tillgängliga böcker om fjällsport och om Sarek, i fjällkartor och vegetationskartor, är du egentligen inte tillräckligt erfaren för en Sarekvandring. Då bör du söka dig till andra fina fjällområden som ställer mindre krav t.ex. Padjelanta och Giebmegáisifjällen (Kebnekaisefjällen).

Du måste också ha en genomtänkt fjällutrustning med dig. Du klarar inte en Sarekvandring utan ett bra och stormtåligt tält. Du måste också ta med dig en varm sovsäck och förstärkningsplagg som tröja, halsduk och vantar. Vissa sommardagar kan vara ruggigt kalla och snöfall är inget ovanligt även under den årstiden. Regnställ är ett ofrånkomligt plagg. I Sarek faller mycket stora mängder regn. Räkna med att det regnar eller är molnigt två dagar av tre.

Du måste också bära med dig ett bra friluftskök och proviant. Helst bör du elda i så liten utsträckning som möjligt. Det är visserligen inte förbjudet, men anläggande av eldstäder förfular naturen. Dessutom måste du ju elda något, dvs. ved och det är förbjudet att bryta grenar, fälla träd eller ta näver från levande björkar.

Kom ihåg att Sarek är en nationalpark, vilket innebär att särskilda regler gäller.

Vintertid
Under vintern är Sarek än mer krävande att besöka. Flera smala dalgångar, t.ex Lullihavágge, är utsatta för laviner även nere i dalbotten.

Telefon
Hjälptelefon finns i Skarja. Mobiltelefoner fungerar inte i Sarek.

Fjällkarta
Lantmäterverkets fjällkarta över Sareks nationalpark BD10.

Kanoting

Det är förbjudet att använda kanot i Rapaälven, nedströms Sarvesjåhkå (Sarvesjåkkås) tillflöde till Ráhpaädno (Rapaätno). Över huvudtaget är Sarek är inget paradis för kanoting. De flesta vattendrag har strida forsar och är ofarbara med kanot.

Fiske och jakt
Fiske och jakt är helt förbjudet i Sareks nationalpark.

Hund
Det är förbjudet att medföra hund i nationalparken. Under tiden 1 januari – 30 april får du medföra kopplad hund. Kopplad hund får dock medföras hela året på Kungsleden genom parken.

Skoteråkning
Motortrafik är förbjuden i nationalparken.

Växter
Det är förbjudet att bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, ris och buskar. Dock får man ta torra grenar och kvistar från marken för att göra upp eld eller ordna skydd.

Djur
Det är förbjudet att insamla eller fånga insekter, fiskar eller andra djur eller på annat sätt störa djurlivet.

(För detaljerade föreskrifter se naturvårdsverket)

2 comments to Besöka Sarek.

  • elina

    Hund är inte tillåtet i Sarek, bara kopplad genom/på Kungsleden, ingen annanstans.

  • admin

    “Utan hinder av ovanstående förbud är det tillåtet att medföra kopplad hund under tiden 1 januari-30 april inom hela nationalparken samt hela året vid vandring på Kungsleden.” (Naturvårdsverket)

    Dessa uppgifter är från naturvårdsverket. Har du andra mer korrekta uppgifter så ändrar jag gärna min text.

    /Olof

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>