Vägval

Startpunkter
Lämpliga startpunkter för en Sarekvandring är t.ex. Kvikkjokk i söder, Saltoluokta och Änonjálmme i norr.

Utgångspunkt Kvikkjokk
Du kan följa Kungsleden norrut och vika av stigen mot Boareks (Påreks) sameviste eller fortsätta mot Laijtávrre (Laitaure). Där upprätthålls båtsskjuts, som tar vandrare till Rapadeltat. Från Kvikkjokk kan du också vandra till Sarek via Darrhavágge (Tarradalen).

Utgångspunkt Saltoluokta
Du kan följa Kungsleden söderut till Sijddojávrre (Sitojaure), där kan du ta båtskjuts till sjöns västra ände och vandra vidare in i Basstavágge (Pastavagge). En annan alternativ är att gå till Bietsávrre (Pietshaure) västra ända och nå Sarek norrifrån längs Sluggajåhkå.

Utgångspunkt Änonjálmme
Du kan följa Padjelantaleden mot söder och avvika i orösad terräng under Áhkkámassivet och måste då vada över Sjnuvtjudisjåhkå Ett alternativ är att följa leden till Kisurisstugan och passera där nämnda jåkk via en bro. Om du utgår från Ritsem måste du först åka båt till Änonjálmme och sedan följa vandringsleden till Kisurisstugorna vid Sareks norra spets.

Kommunikationer
Till Kvikkjokk går regelbundna bussturer från Jokkmokk. Startpunkterna norr om nationalparken nås med buss från Gällivare. Mellan Kebnats och Saltoluokta samt mellan Ritsem och Änonjálmme går båttrafik under sommaren.

Vägval
Det finns inga vandringsleder i Sarek utom i södra delen där Kungsleden passerar en kort sträcka. Däremot förekommer upptrampade stigar; stråk där renar och renskötare färdas samt där vandrare färdas. Vi kan inte i detalj peka ut lämpliga färdvägar. Snöförhållanden och vattenföring varierar år från år. Vägvalet måste du klara själv ute i terrängen med hjälp av kartan och ett gott omdöme.

Stugor
I Sarek finns inga turiststugor. De stugor som finns är till för bevakning, rennäring och forskning och hålls låsta. Alkastugan och Njåtsosstugan i västra delarna, som utgör små prismahyddor, är dock öppna och får tills nöds användas av turister. De är dock båda i dåligt skick och Alkastugan saknar kamin. De få kåtor som finns i området är i mer eller mindre förfallna.

Tältplatser
Det är relativt lätt att hitta fina tältplatser, utom i den högalpina regionen. Höglänta delar med sämre möjligheter är t ex platån Luohttoláhko och dalgångar som Lullihavágge, Jiekknavágge (Jeknavagge) och Niejdariehpvágge (Neitarieppevagge).

Ráhpavágge (Rapadalen)
Ráhpavágge (Rapadalen)är en magnifik dalgång, men vandringen där är ingen söndagspromenad. Dalen har tät vegetation och trots att man följer den vältrampade stigen på norra sidan är videsnåren särskilt vid regn besvärliga att passera.

Långa sträckor går stigen över kärr som är mycket sumpiga och leriga. Vissa sträckor har spångats nyligen för att skydda marken mot slitage. Men fortfarande är dalens stig krävande att vandra.

Vi rekommenderar fjällvandrarna att undvika nedre Ráhpavágge (Rapadalen) och i stället gå norr om Skierffe och följa dalens nordsluttning på skrå fram till Alep Vássjájågåsj (Alep Vassajajåkkåtj) som följs nedåt till Rapaselet. Denna väg bjuder på mycket storslagna utsikter som överträffar det man ser nerifrån dalen.

1 comment to Vägval

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>