Vägval

Startpunkter
Lämpliga startpunkter för en Sarekvandring är t.ex. Kvikkjokk i söder, Saltoluokta och Änonjálmme i norr.

Utgångspunkt Kvikkjokk
Du kan följa Kungsleden norrut och vika av stigen mot Boareks (Påreks) sameviste eller fortsätta mot Laijtávrre (Laitaure). Där upprätthålls båtsskjuts, som tar vandrare till Rapadeltat. Från Kvikkjokk kan du också vandra till Sarek via Darrhavágge (Tarradalen).

Utgångspunkt Saltoluokta
Du kan följa Kungsleden söderut till Sijddojávrre (Sitojaure), där kan du ta båtskjuts till sjöns västra ände och vandra vidare in i Basstavágge (Pastavagge). En annan alternativ är att gå till Bietsávrre (Pietshaure) västra ända och nå Sarek norrifrån längs Sluggajåhkå.

Utgångspunkt Änonjálmme
Du kan följa Padjelantaleden mot söder och avvika i orösad terräng under Áhkkámassivet och måste då vada över Sjnuvtjudisjåhkå Ett alternativ är att följa leden till Kisurisstugan och passera där nämnda jåkk via en bro. Om du utgår från Ritsem måste du först åka båt till Änonjálmme och sedan följa vandringsleden till Kisurisstugorna vid Sareks norra spets.

Kommunikationer
Till Kvikkjokk går regelbundna bussturer från Jokkmokk. Startpunkterna norr om nationalparken nås med buss från Gällivare. Mellan Kebnats och Saltoluokta samt mellan Ritsem och Änonjálmme går båttrafik under sommaren.

Vägval
Det finns inga vandringsleder i Sarek utom i södra delen där Kungsleden passerar en kort sträcka. Däremot förekommer upptrampade stigar; stråk där renar och renskötare färdas samt där vandrare färdas. Vi kan inte i detalj peka ut lämpliga färdvägar. Snöförhållanden och vattenföring varierar år från år. Vägvalet måste du klara själv ute i terrängen med hjälp av kartan och ett gott omdöme.

Stugor
I Sarek finns inga turiststugor. De stugor som finns är till för bevakning, rennäring och forskning och hålls låsta. Alkastugan och Njåtsosstugan i västra delarna, som utgör små prismahyddor, är dock öppna och får tills nöds användas av turister. De är dock båda i dåligt skick och Alkastugan saknar kamin. De få kåtor som finns i området är i mer eller mindre förfallna.

Tältplatser
Det är relativt lätt att hitta fina tältplatser, utom i den högalpina regionen. Höglänta delar med sämre möjligheter är t ex platån Luohttoláhko och dalgångar som Lullihavágge, Jiekknavágge (Jeknavagge) och Niejdariehpvágge (Neitarieppevagge).

Ráhpavágge (Rapadalen)
Ráhpavágge (Rapadalen)är en magnifik dalgång, men vandringen där är ingen söndagspromenad. Dalen har tät vegetation och trots att man följer den vältrampade stigen på norra sidan är videsnåren särskilt vid regn besvärliga att passera.

Långa sträckor går stigen över kärr som är mycket sumpiga och leriga. Vissa sträckor har spångats nyligen för att skydda marken mot slitage. Men fortfarande är dalens stig krävande att vandra.

Vi rekommenderar fjällvandrarna att undvika nedre Ráhpavágge (Rapadalen) och i stället gå norr om Skierffe och följa dalens nordsluttning på skrå fram till Alep Vássjájågåsj (Alep Vassajajåkkåtj) som följs nedåt till Rapaselet. Denna väg bjuder på mycket storslagna utsikter som överträffar det man ser nerifrån dalen.

Besöka Sarek.

Den som vill besöka Sarek under betryggande förhållanden måste ha stor fjällerfarenhet och vana vid att vistas ute i naturen. Nationalparken är otillgänglig och vildmarksliknande, även om man får räkna med att möta åtskilliga vandrare under semestertid. I Sarek finns det inga turistanläggningar, leder eller stugor. Om det händer en allvarlig olycka är man illa ute. Vädret kan växla snabbt och man får räkna med mycket regn och även sommartid med kyla. Sarek är en av de områden som har den högsta nederbörden i landet.

Vintertid kan Sarek vara ett farligt område med risk för laviner och snöstormar.

Om du inte har stor fjällerfarenhet och vana att vistas i naturen, så bör du söka dig till områden med mindre krav. T.ex. Giebmegáisifjällen (Kebnekaisefjällen), som har likvärdig natur med höga toppar.


Allmänna råd

Sarek är stort och du behöver minst en vecka på sig för att vandra genom området. Räkna in tid för vilodagar och väntedagar. Du kan t.ex. behöva vänta vid ett vattendrag för att vattenmängden ska minska om du tänkt vada

Förhållandena i Sarek kräver att du kan läsa kartan, har rätt utrustning och inte minst rätt attityd till sådana svårigheter som aldrig kan planeras bort: dåligt väder, svämmande vattendrag, trötthet, etc.

Om du inte kan klara dig på den information som finns i tillgängliga böcker om fjällsport och om Sarek, i fjällkartor och vegetationskartor, är du egentligen inte tillräckligt erfaren för en Sarekvandring. Då bör du söka dig till andra fina fjällområden som ställer mindre krav t.ex. Padjelanta och Giebmegáisifjällen (Kebnekaisefjällen).

Du måste också ha en genomtänkt fjällutrustning med dig. Du klarar inte en Sarekvandring utan ett bra och stormtåligt tält. Du måste också ta med dig en varm sovsäck och förstärkningsplagg som tröja, halsduk och vantar. Vissa sommardagar kan vara ruggigt kalla och snöfall är inget ovanligt även under den årstiden. Regnställ är ett ofrånkomligt plagg. I Sarek faller mycket stora mängder regn. Räkna med att det regnar eller är molnigt två dagar av tre.

Du måste också bära med dig ett bra friluftskök och proviant. Helst bör du elda i så liten utsträckning som möjligt. Det är visserligen inte förbjudet, men anläggande av eldstäder förfular naturen. Dessutom måste du ju elda något, dvs. ved och det är förbjudet att bryta grenar, fälla träd eller ta näver från levande björkar.

Kom ihåg att Sarek är en nationalpark, vilket innebär att särskilda regler gäller.

Vintertid
Under vintern är Sarek än mer krävande att besöka. Flera smala dalgångar, t.ex Lullihavágge, är utsatta för laviner även nere i dalbotten.

Telefon
Hjälptelefon finns i Skarja. Mobiltelefoner fungerar inte i Sarek.

Fjällkarta
Lantmäterverkets fjällkarta över Sareks nationalpark BD10.

Kanoting

Det är förbjudet att använda kanot i Rapaälven, nedströms Sarvesjåhkå (Sarvesjåkkås) tillflöde till Ráhpaädno (Rapaätno). Över huvudtaget är Sarek är inget paradis för kanoting. De flesta vattendrag har strida forsar och är ofarbara med kanot.

Fiske och jakt
Fiske och jakt är helt förbjudet i Sareks nationalpark.

Hund
Det är förbjudet att medföra hund i nationalparken. Under tiden 1 januari – 30 april får du medföra kopplad hund. Kopplad hund får dock medföras hela året på Kungsleden genom parken.

Skoteråkning
Motortrafik är förbjuden i nationalparken.

Växter
Det är förbjudet att bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, ris och buskar. Dock får man ta torra grenar och kvistar från marken för att göra upp eld eller ordna skydd.

Djur
Det är förbjudet att insamla eller fånga insekter, fiskar eller andra djur eller på annat sätt störa djurlivet.

(För detaljerade föreskrifter se naturvårdsverket)

Sarek Nationalpark

I Sarek Nationalpark finns det 100 glaciärer och sex av sveriges högsta berg. Landskapet är på många sätt spektakulärt, med stora bergsmassiv, smala dalar, glaciärer och vilda forsar. Det är en sveriges få oexploaterad vildmarker, beläget isolerat i nordvästra Lappland. Att vandra i Sarek är inget för den ovane, då det inte finns några markerade stigar, inga stugor att sova i eller anläggningar att ta del av. Vädret kan också växla kraftigt även på sommaren. Så man behöver grundlig erfarenhet i fjällvandring för att vandra i Sarek, och även förbereda sig med tillräckligt med utrustning för ens vandring, som vanligtvis tidsmässigt kräver minst en vecka.