Pielavalta

Pielavalta är en högslätt som ligger öster om övre Rapadalen. I Pielavaltas östra del ligger sjön Pierikjaure. Det finns en stuga i Pielavalta,kallad Pielastugan, men den är inte öppen för allmänheten.

Kuopervagge

Kuopervagge sträcker sig ungefär två mil, från Rapadalens övre delar till gränsen mot Padjelanta. Dalgångens högsta delar ligger på ca. 850 meter över havet för att i de nedre delarna ligga på dryga 700 meter över havet.

Rapadalen

Rapadalen, är berömt för sin slående vackra natur. Dalen är kantat av branta berg och i dess mitt rinner älven Rapaätno. I Rapaselet består älven av ett svindlande vackert delta, och rinner tillslut ut i sjön Laitaure.

Vegetationen består främst av fjällbjörk och videbestånd.

Alggavagge

Alggavagge sträcker sig ungefär en och en halv mil från centrala Sarek ut till sjön Alggajavrre. Den är en populär att vandra i, speciellt östra delen som är mer lättvandrad, tillskillnad mot den västra, vars tätvuxna vide gör den krävande.