Pielavalta

Pielavalta är en högslätt som ligger öster om övre Rapadalen. I Pielavaltas östra del ligger sjön Pierikjaure. Det finns en stuga i Pielavalta,kallad Pielastugan, men den är inte öppen för allmänheten.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>