Rapadalen

Rapadalen, är berömt för sin slående vackra natur. Dalen är kantat av branta berg och i dess mitt rinner älven Rapaätno. I Rapaselet består älven av ett svindlande vackert delta, och rinner tillslut ut i sjön Laitaure.

Vegetationen består främst av fjällbjörk och videbestånd.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>