Fakta

  • Areal:  1970 km2
  • Inrättad:  1909
  • Högsta berg: Sarektjåkkå Stortopp (2089 m.ö.h.)
  • Antal glaciärer: ca 100 st.
  • Mobilnät:  Det finns ingen täckning i Sarek.
  • Kuriosa: Sarekfjällen är det mest otillgängliga bergsområdet i Skandinavien.
  • Kuriosa: I Sarek lever Europas mest storvuxna älgar.
  • Världsarv: Sarek är en del av området Laponia, som i december 1996 utsågs till världsarvsområde av FN-organet UNESCO, p.g.a. dess kulturella värden och dess ekologiska mångfald. Genom att vara ett av nära 600 världsarv åtnjuter Sarek och Laponia ett speciellt skydd, med omvärlden som väktare. Världsarvskommitténs motivering för utnämningen lyder:

“Området är ett framstående exempel på hur jorden har utvecklats framförallt geologiskt, och hur ekologiska och biologiska förändringar sker idag. Här finns även enastående naturfenomen med exceptionell naturskönhet liksom betydelsefulla naturliga lokaler för att skydda biologisk mångfald. Området som alltsedan förhistorisk tid varit befolkat av samerna är ett av de bäst bevarade exemplen på ett nomadområde i norra Skandinavien. Det innehåller bosättningar och betesmarker för stora renhjordar, en sed som går tillbaka till ett tidigt stadium i människans ekonomiska och sociala utveckling.”

Comments are closed.